Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
LEZINGEN
L
ezing De ProfetieŽn van Nostradamus - hun betekenis voor onze tijd

Penitentiaire Inrichting Noord-Holland Noord, unit Zwaag
31 oktober 2007

English version
 

 

KOMEN VOORSPELLINGEN UIT?

 

woensdag 31 oktober 2007

Nostradamus icoon

De ProfetieŽn van Nostradamus
hun betekenis voor onze tijd

T.W.M. van Berkel
 

 

Hoofdingang unit Zwaag
Hoofdingang unit Zwaag

Op uitnodiging van de bibliotheek van het Huis van Bewaring in Zwaag (Penitentiaire Inrichting Noord-Holland Noord, unit Zwaag) heeft T.W.M. van Berkel op 31 oktober 2007 voor drie groepen gedetineerden een lezing gegeven over het leven en werk van Nostradamus en de waarde van de voorspellingen in de CenturiŽn, waarvoor onder hen grote interesse bestaat. Twee boeken over Nostradamus en de CenturiŽn maken deel uit van de collectie van de bibliotheek. Eťn ervan is geschreven door John Hogue (Nostradamus en de voorspellingen voor de toekomst), het andere door Peter Lorie (Nostradamus - geschiedenis van de toekomst van jaar tot jaar)
In het eerste gedeelte van de lezing De ProfetieŽn van Nostradamus - hun betekenis voor onze tijd werd stilgestaan bij de hedendaagse belangstelling voor de CenturiŽn en wat er door deze of gene onderzocht wordt, zoals het uitgekomen zijn van voorspellingen in verleden en heden, bibliografische gegevens en onderzoek naar verwijzingen naar de CenturiŽn in publicaties van tijdgenoten van Nostradamus.
In het tweede gedeelte werd aandacht besteed aan het leven en werk van Nostradamus, de samenstelling van diverse 16e-eeuwse edities van de CenturiŽn en de Nederlandse vertaling van de CenturiŽn die in 1941 in Den Haag is verschenen.
In het derde gedeelte werd ingegaan op wat in het Voorwoord aan Cťsar en de Brief aan Henri II was geschreven over de looptijd en de geografische dekking van de CenturiŽn en de manier waarop de voorspellingen tot stand zouden zijn gekomen.
In het vierde gedeelte werd ingegaan op de waarde van de voorspellingen in de CenturiŽn, waarbij tegenover positieve commentaren kanttekeningen werden geplaatst, voortvloeiend uit het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het project Nostradamus, astrologie en de Bijbel. Daarbij werd ook aandacht besteed aan aanwijzingen dat de CenturiŽn door mťťr dan ťťn schrijver zijn opgesteld.
In het vijfde en laatste gedeelte kwamen vormen van misbruik van de CenturiŽn en/of de naam en reputatie van Nostradamus ter sprake en werd uitgelegd hoe in de Tweede Wereldoorlog propaganda werd gevoerd op basis van de CenturiŽn en/of Centurie-commentaren.
De informatie in de lezing werd ondersteund door een PowerPoint-presentatie. De bibliotheek had voor deze gelegenheid een laptop en een beamer ter beschikking gesteld.
De toehoorders maakten veelvuldig gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen en van tijd tot tijd ontstond er een levendige discussie over wat er ter sprake was gekomen. 

 

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top