Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
LEZINGEN
Lezing Nostradamus, astrologie en de Bijbel
Bosch' Astrologisch Genootschap, 's-Hertogenbosch
14 mei 2004

English version

BAG Bosch' Astrologisch Genootschap
Claraklooster, Clarastraat
's-HERTOGENBOSCH

 

vrijdag 14 mei 2004, 20.00 - 22.15 uur

Nostradamus icoon

lezing
Nostradamus, astrologie en de Bijbel
door
Theo van Berkel

De ProfetieŽn van Nostradamus zijn een reeks van ruim 940 voorspellingen aangaande de toekomst van de wereld. Ze zijn gepubliceerd tussen 1555 en 1558 en zijn alom bekend. Ook vandaag de dag worden ze er vaak op nageslagen als er een schokkende ramp plaatsvindt, een grootschalige oorlog uitbreekt of een golf van ernstige ziekten.
Al tijdens zijn leven was Nostradamus (1503-1566) een omstreden figuur, beroemd en verguisd om zijn ProfetieŽn en de voorspellingen die hij schreef in de Almanachs die hij ieder jaar publiceerde. 

Gedurende jarenlang onderzoek heeft Theo van Berkel tal van aspecten ontdekt wat betreft de werkwijze van de Franse arts/astroloog. In zijn lezing behandelt hij onder andere de tijdrekening die Nostradamus gebruikte voor het bestaan van de wereld. Hij bespreekt astrologische voorspellingstechnieken en verbanden met de Bijbel. Hij besteedt eveneens aandacht aan het visionaire karakter van de voorspellingen en de inhoud van de visioenen.
Ter verduidelijking worden sheets getoond waarop onder andere horoscoopfiguren zijn afgebeeld, die ten grondslag liggen aan voorspellingen in de ProfetieŽn.

Aan de hand van de astrologische structuren laat Theo zien dat het mogelijk is te beoordelen in welke mate de ProfetieŽn uitkomen.

Theo, geboren op 10 juli 1956, heeft vanaf de beginjaren '80 tot midden jaren '90 astrologie beoefend. In die periode is hij geruime tijd freelance medewerker geweest van het astrologisch tijdschrift Sagittarius. Hij maakte in 1980 voor het eerst kennis met de ProfetieŽn en heeft in 2002 in eigen beheer een boek uitgegeven met als titel: Nostradamus, astrologie en de Bijbel. Ook de tekst van de lezing is verkrijgbaar in boekvorm. Deze uitgaven liggen ter inzage en er is gelegenheid ze te kopen.

  recensie  

Het Bosch' Astrologisch Genootschap is opgericht in 1990.
Het doel van het genootschap is het bevorderen van de kennis van de astrologie door het organiseren van lezingen, bijeenkomsten en cursussen en het uitwisselen  van gedachten over astrologie en hiermee verband houdende onderwerpen.
Internet: www.bag-astrologie.nl 

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top