Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
LEZINGEN
Lezing Nostradamus, astrologie en de Bijbel

Astrologische Vereniging Oost-Nederland, Enschede
13 februari 2004

English version
 

Astron

 

Astrologische Vereniging Oost-Nederland
Locatie: cafť-restaurant "De Zon"
Zuiderhagen 43
ENSCHEDE

Vrijdag 13 februari 2004, 20.00 - 22.15 uur

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL

De "ProfetieŽn van Nostradamus" zijn alom bekend. Ze worden er door velen op nageslagen als er een schokkende ramp plaatsvindt, een grootschalige oorlog of een golf van ernstige ziekten. Hoe de Franse arts/astroloog te werk is gegaan bij het samenstellen van de ProfetieŽn, is al vanaf de eerste publicatie in 1555 een groot raadsel.

Gedurende jarenlang onderzoek heeft Theo van Berkel tal van aspecten ontdekt van de astrologische werkwijze van Nostradamus. In zijn lezing komt allereerst de tijdrekening ter sprake die Nostradamus gebruikte voor het bestaan van de wereld. Dan worden de voorspellingssystemen behandeld waarmee hij vervullingdata en vervullingplaats bepaalde. Verbanden met de Bijbel worden uit de doeken gedaan. Ook de boodschap die Nostradamus voor de mensheid had, komt aan de orde. Tenslotte laat Theo met concrete voorbeelden zien dat aan de hand van de astrologische werkwijze van Nostradamus en de structuren die hij heeft gemaakt, beoordeeld kan worden in welke mate de ProfetieŽn uitkomen.

Op de sheets die tijdens de lezing worden gebruikt, zijn onder andere horoscopen te zien die aan een aantal voorspellingen ten grondslag liggen.

Theo heeft over dit onderzoek in eigen beheer een boek uitgegeven met als titel Nostradamus, astrologie en de Bijbel. De tekst van de lezing van vanavond is eveneens in boekvorm verkrijgbaar. Na afloop van de lezing kunt u, als u dat wilt, exemplaren kopen of bestellen.

Theo van Berkel (1956)...
Theo is werkzaam in de gezondheidszorg. Hij heeft vanaf de beginjaren tachtig tot midden jaren negentig astrologie beoefend. In die periode is hij geruime tijd freelance medewerker geweest van het astrologisch tijdschrift Sagittarius. 
De resultaten die zijn behaald met Nostradamus, astrologie en de Bijbel hebben ook de belangstelling van het C.U.R.A., het Franse Centre Universitaire de Recherche en Astrologie.

 

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top