Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
LEZINGEN
Lezing Nostradamus, astrologie en de Bijbel
Ethisch Paranormaal Centrum Waterland, Amsterdam
22 oktober 2003

English version
 

EPC Waterland

 

Ethisch Paranormaal Centrum Waterland
"Het Molenhuis"
Molenwijk 7
1035 EE AMSTERDAM

Woensdag 22 oktober 2003, 20.00 - 22.15 uur

Lezing NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL

De ProfetieŽn van Nostradamus zijn alom bekend. Ze worden er door velen op nageslagen als er een schokkende ramp plaatsvindt, een grootschalige oorlog of een golf van ernstige ziekten. 

Gedurende jarenlang onderzoek heeft Theo van Berkel tal van aspecten ontdekt wat betreft de werkwijze van de Franse arts/astroloog. In zijn lezing behandelt hij onder andere de tijdrekening die Nostradamus gebruikte voor het bestaan van de wereld. Hij bespreekt ook astrologische voorspellingstechnieken en verbanden met de Bijbel. Verder komt aan de orde of Nostradamus beschikte over de gave van helderziendheid en wat de inhoud is geweest van de visioenen die hij zegt te hebben gekregen.
Een en ander wordt verduidelijkt met sheets.

Theo laat met concrete voorbeelden zien dat het aan de hand van de structuren en astrologische werkwijze van Nostradamus mogelijk is te beoordelen in welke mate de ProfetieŽn uitkomen.

Over dit onderzoek is in privť-beheer een boek verschenen onder de titel Nostradamus, astrologie en de Bijbel. Ook de tekst van de lezing is verkrijgbaar in boekvorm. Na afloop van de lezing kunt u, als u dat wilt, exemplaren kopen of bestellen.

Theo, 47 jaar, heeft vanaf de beginjaren tachtig tot midden jaren 90 astrologie beoefend. In die periode is hij geruime tijd freelance medewerker geweest van het astrologisch tijdschrift Sagittarius.

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top